Eurolla mainos Forum Stariin
Eurolla mainos Forum Stariin

EU:n markkinoille

Yksi maanosamme suurimmista saavutuksista on Euroopan yhtenäismarkkina-alue, jonka piiriin kuuluu 27 valtiota ja noin 500 miljoonaa kuluttajaa ja joka avaa runsaasti mahdollisuuksia myös pk-yrittäjille.

Yhtenäismarkkina-alueen ansiosta ansiosta kaupan esteet, jotka aikaisemmin vaikeuttivat tuotteiden tai palvelujen myyntiä toiseen EU-maahan, ovat kaikonneet. Mikäli tuote täyttää oman maan lainsäädännön asettamat vaatimukset, niin yrityksen ei tarvitse käydä läpi uusia testejä, sertifiointeja tai muita teknisiä tutkimuksia saadakseen tuotteensa myyntiin toisessa jäsenvaltiossa.

EU:n ja kansalliset säännökset, jotka tunnustetaan kaikissa jäsenvaltioissa, helpottavat siten ratkaisevasti liiketoiminnan laajentamista kotimaan markkinoiden ulkopuolelle.


Liiketoiminnan kansainvälistämisen osa-alueita

Edellytykset


Onko aiempaa kokemusta ja ulkomaisia partnereita? Onko tuote tai palvelu kilpailukykyinen? Onko taloudellisia resursseja toteuttaa hanke? Onko henkisiä voimavaroja? Onko luotettavaa tietoa?

Toteutus


Merkittävään markkina-asemaan pääseminen ei ole mahdollista ilman etabloitumista muodossa tai toisessa. Etabloituminen voi tapahtua joko uusperustantana tai yritysoston kautta. Myös yhteisyritys on harkinnan arvoinen vaihtoehto, jos riskiä halutaan hajauttaa.

Suunnittelu


Tuotteiden / tuotettavien palvelujen valinta. Kohdemaan valinta. Markkinoiden ja kysynnän arviointi. Asiakassegmentin valinta. Kilpailu- ja kilpailija-analyysit. Jakelu- / myyntikanavien valinnat. Hinnoittelupäätökset. Tavoitteiden asetanta.

Kysy tietoa ja neuvoja veloituksetta Yritysapteekin asiantuntijoilta!

Yritysapteekki